Nesen i skyen, hodet i sanden

Rett før jul arrangerte Hegnar Event arrangementet «Erfaringer med GDPR» på Grand Hotell i Oslo. Arrangementet samlet en rekke aktører innen bank, finans- og IT-sektoren, og hadde fokus på personvern og risikostyring i tilknytning til GDPR.

Konferansen ble ledet av Per Morten Hoff i IKT Norge, og på scenen stod blant andre administrerende direktør i Hiddn Solutions, Carl Espen Wollebekk, som holdt foredraget «Nesen i skyen, hodet i sanden», om GDPR i praksis og sikker lagring av data.

– Mange tenker kanskje på GDPR som riktig databehandling, for eksempel at man ikke lagrer personopplysninger man ikke har rett til. Men like viktig er det å sørge for at oppbevaringen av persondata er sikker og at enheten er utilgjengelig for uvedkommende, forteller Wollebekk.

Mange selskaper har i løpet av de siste årene tatt i bruk moderne skysystemer, med håp om kostnadsbesparelser og økte konkurransefordeler. Likevel er det flere som sliter med overgangen til sikker og effetiv skylagring, og som mangler kontroll over bruken av skytjenestene sine.

– Dessverre er ansatte den største risikofaktoren for selskapene. Til tross for informasjon om hvor sensitive dokumenter skal og bør oppbevares, vet vi at mange likevel slurver og lagrer lokalt i stedet. En del bedriftsledere stikker nesen i skyen og hodet i sanden, og håper på det beste, sier han.

Wollebekk forklarer at nesten 40 % av dagens uønskede datalekkasjer skyldes gjenglemt eller stjålet utstyr.

– Skulle du for eksempel glemme PCen i garderoben på konferansehotellet eller at den blir stjålet i et uoppmerksomt øyeblikk på flyplassen, er sikre påloggingssystemer det eneste som kan hjelpe deg, sier han.

Hiddn Solutions spesialiserer seg på autentisering og kryptering av data, og tilbyr GDPR-garanti i tilknytning til utvalgte to-faktorautentiseringsprodukter, blant annet SafeDisk, KryptoDisk 2 og coCrypt2.

– Våre datalagringsprodukter har blitt utviklet på bakgrunn av 20 år med sikkerhetsforskning, og tilfredsstiller krav fra både regjeringer og væpnede styrker rundt om i verden. Våre mest sikre enheter er ugjennomtrengelige for selv de mest sofistikerte angriperne, noe som betyr at dataene som er lagret på dem, er trygt oppbevart selv om enheten skulle bli borte, avslutter han.